Sucesión empresarial

 

Les empreses amb propietari titular atorguen una gran importància a una successió empresarial correcta, ordenada i fluïda. La resolució satisfactòria d'una successió amb èxit sol ser un procès llarg, que ha de contemplar tots els factors i processos rellevants per a l'empresa. Li oferim un assessorament competent que l'ajudarà en totes les qüestions relatives a la successió.

 

A continuació li detallem la nostra prestació en la matèria:

 

Els nostres serveis

Anàlisi de la situació de partida

Elaboració d'actuacions alternatives

Concepció i implantació de l'estratègia de successió

Selecció professional dels successors adequats

Control de processos, documentació i supervisió