Gestió de crisi

 

Cap empresa gaudeix d'una seguretat absoluta a l'hora d'afrontar les crisis. En aquestes circumstàncies cal emprendre actuacions ràpides i segures. Localitzar, estructurar i avaluar els problemes, de forma adequada i immediata, és una de les tasques centrals de la gestió de crisi. 

La pràctica ens ha mostrat, en molts casos, que una gestió de crisi amb experiència i competència pot permetre arribar a ressoldre fins i tot les situacions més crítiques. La nostra experiència en l'àmbit de la gestió de crisi ja ens ha permès, en els darrers anys, ajudar a endreçar la situació d'algunes empreses.

 

Els nostres serveis

Determinació de la posició de partida i de la necessitat d'actuació

Anàlisi dels canals rellevants per al procès i possibles factors de risc

Elaboració i desenvolupament d'un concepte de sanejament amb mesures ad hoc

Suport en el desplegament del procés de sanejament i consolidació