Avís legalEn compliment de l'article 10è de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

QV TURISTGESTIÓ SL

 

Número d'identificació fiscal:

B55505754

 

Domicili social:

Avinguda Pau Casals 19A 2-2

43840 SALOU (Tarragona)

 

Correu electrònic:

info@qv-turistgestio.com

 

Teléfono:

691 900 833

Fax:

977 351 836

 

Dades d'inscripció al registre mercantil:

QV TURISTGESTIÓ, societat limitada, constituïda a Cambrils (Tarragona), l'any 2010, per Escriptura Pública número 189, davant el notari Sr. Josep Rodríguez, de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona.

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona en el tom 2542, foli 1, secció 1 i full T-41241, inscripció 1ª.

Aquesta web ha estat creada per l'empresa QV TURISTGESTIÓ SL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. Mitjançant aquest Avís legal, es pretèn regular l'accés i ús d'aquesta web, així com la relació entre la web i els seus usuaris. Accedint a aquesta web s'accepten els següents termes i condicions: l'accés a aquesta web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquesta web no suposa establir camp mena de relació comercial entre QV TURISTGESTIÓ i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquesta web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús que s'hi contenen.

 

El titular de la web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les condicions presents, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada caso concret.